SANDHOLT Industriel Design & Produktudvikling.

Løsninger hvor handlingen, brugeren og teknikken skaber oplevelsen, formgivningen og produkterne.

 

Vi kan abejde med jer gennem hele projekter eller dele af løsninger.

Æstetik i oplevelsen, formgivningen og produkterne.

 

Er projektet defineret så vi kan

definere mål og løsninger

 

For at skabe forretning og se projektet i sin rette sammenhæng, så skal udfordringen holdes op mod det forventede resultat - forretningen.

Hvad enten I er iværksættere eller en organisation, så hjælper dette til at holde tidsplaner og omkostninger på plads.

Analyse og koncept

Projektet

Udvikling

og test

Løsninger og formskitsering

Optegning 3D

til konstruktion og renderinger

Der er ofte et ønske om at skabe billeder af de udfordringer og visioner som ligger i et projekt

 

Vi arbejder hurtigt med skematiske og ideskitser,  3D CAD og prototyper fra 3D print eller leveret af relevante underleverandører af plast, fræsede emner, træ , metal mm.

Vi har et godt netværk som også dækker branding og grafiske løsninger.

Er alle enige om løsningens omfang

 

Det er vigtigt, at få afstemt omfanget. En løsning kan være alt fra ide-visualisering og strukturarbejde over form og fysisk design til udvikling af teknologi, services og håndtering.

Formgivning er altid en del af oplevelsen når man vælger produkt

 

Centralt i mange produkter er tilliden, som er skabt af funktion, omtale og i høj grad formgivningen.

 

Vi kender alle oplevelsen af at kunne vælge et produkt blandt mange alene på intuitionen og oplevelsen af formen.

 

Derefter ligger så en mængde ræsonnementer og valg baseret på omtaler, test mm.

 

Formgivning og detaljering er på linie med teknisk udvikling i løsningen af det gode produkt og den gode service.

Ligningen er ikke åbenlys - Der er valg og fravalg

 

 

Hvor skaber design værdi.

 

Design som værdi er mere end bare produktet.

Den ligger i:

- At visualisere mulighederne.

- At visualisere spørgsmål og forhold.

- At visualisere og skabe proces.

- At visualisere informationen på

vejen til resultater.

- At skabe forståelse undervejs i processen.

- At skabe design, oplevelse og service.

- At hjælpe med at afklare samlede omkostninger.

Værdien er alle målene fra tanke til løsning.

 

Hvorfor bruge en designer

 

Vi ser på jeres kunder og jer og bygger ideer og løsninger derfra

Vi kan udfordre jer og jeres ideer

Vi kan hjælpe med at vurdere ideer og funktion.

Vi forstår os på at udfordre mekanik og teknisk opbygning.

Vi arbejder aktivt med beskrivelsen af løsninger og patenter

Vi indgår i teamwork med andre faggrupper og søger efter og fasciliterer de bedste løsninger - uanset hvor de kommer fra

 

- Design er kreativitet på tid

 

Ofte bliver vi bedt om at skabe stil, streger og form samt illustrere en ide på en side - og det er virkelig engagerende og meget inspirerende

 

Men i de fleste tilfælde er der behov for mere

 

Fra gennemgang af funktion og ide til optegning. Det skaber de rigtig gode løsninger. Mange projekter har givet os en bred produktionserfaring fra plastmaterialer over metaller til træ.

Spørge, analysere, afprøve

og konkludere

 

Efter at vi er sikre på udgangspunktet og målet, så kan vi skabe ideer og løsninger baseret på konklusioner.

Der er valg og fravalg og det bringer løsningen mod brugeren.

Test og afprøvning og bruger-feedcback er essentielle for en god løsning og forretning.

 

Hvor ligger de samlede

omkostninger i projekterne

 

Se de samlede omkostninger og vurder gevinsten.

Omkostningerne for at få en gevinst med design og kreative ydelser er mindre end de fleste tror og gevinsten er direkte synlig.

 

De forskellige hoved-udviklingsområder kan med

fordel forløbe parallelt.

- Forretningsbeskrivelsen og kende projektet.

- Branding og Marketing.

- Design og konstruktion/opsætning.

- Test, godkendelser og implementering.

Designprocessen betaler sig selv

 

Fra ide og løsning til produktion og service - alt er en del af processen og løsningen - det sparer penge

 

Designprocessen betaler sig hjem.

- Fokus på forretningen og helheden

- Fokus på produktion, montage,  værktøjer og service

- Gennemtænkte elementer sparer tid og omkostninger

- Funktionelle og æstetiske løsninger sælger

Proces og konklusioner

 

Processen er nøglen til et godt udviklingsforløb hvad enten det handler om konceptudvikling eller et re-design.

Vi skal kende grundene til de valg der tages og konklusioner der drages, så processen føres fremad mod målet - produktet og servicen.

Teamwork - den bedste ide skal frem i lyset

 

Teamwork løfter projektet - ideer kan komme fra alle aider og det er vigtigt at den bedste ide anerkendes - uanset hvor den kommer fra.

Det rigtige team løfter den frem til løsning og produkt/service.

Vores daglige værktøjer

 

Fra analyse og observationer over skematisering og skitsering til 3D CAD (Solidworks) og rendering (Keyshot). Grafisk arbejder vi med Adobe pakken.

 

Vi kan generelt levere de filformater, som I må efterspørge til både tegninger, illustrationer, produktion og rapid prtototyping.

 

Vi skitser og arbejder hurtigt i 3D (Solidworks) og integrerer de nødvendige komponenter for at opnå klarhed omkring designet.

Projektfaser og køb af ydelsen

 

Vi vil helst deltage i hele projektforløbet - det giver sammenhæng og fokus på resultatet, men I kan også hente os ind i perioder.

 

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Behov og udfordring

Ide og koncept

Udvikling og test

Implementering

Brugerne skal altid huskes

. . og udfordres

 

Brugerne skal udfordres, observeres og tages på råd under udviklingen

- med input og som testpersoner.

 

Definere kernefunktioner

- nå målet

 

En løsning har en kerneforretning med kernefunktioner og services. Disse skal defineres, så vi udvikler mod veldefinerede mål.

 

Produkt og/eller service

Hvad er leverancen?

 

Hvordan leveres den bedste løsning - er det et fysiks produkt, en digital service eller en handling som kan løses af allerede eksisterende elementer.

 

Systemer og omfang af produktløsninger

 

Et gennemtænkt system i form af produkt og/eller service bygger omkring produkt-kernen, så systemet kan udvikle sig i fremtiden.

 

Hvad skaber løsningen

 

En ide kan have flere udgangspunkter som kan påvirke løsningen på forskellig måde - fra en tilstand mod omverdenen eller omvendt.

 

Brugeren

i centrum

 

Produktet

i centrum

Handlingen

i centrum

Inspiration, kunst og ny viden

 

Arkitektur, bildesign og kunst (maleri, grafik, interaktion og gadekunst) er altsammen inspirationskilder, som skaber billeder til nye løsninger - Æstetik, funktion, handling og form

SANDHOLT ID

 

Adresse:

Maglekildevej 18

1853 Frederiksberg C

Danmark

 

Kontakt

T: 20270299

E: info@sandholt.com

 

CVR: 18363488

 

SANDHOLT

PRODUCT DESIGN ID

& CONCEPTUAL

DEVELOPMENT